Společnost Feschu lighting & design s.r.o., IČ 27405095 se sídlem Jeseniova 1564/67, Praha 3, PSČ 130 00, dále jen společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro jejich náležité plnění má vytvořenu funkci – Pověřenec ochrany osobních údajů.

Společnost získává osobní údaje těchto skupin subjektů údajů přímo od subjektů údajů, nezískává je z jiných zdrojů.